Ochrana osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů 

 Obecné informace 

1. Úvod

Tento dokument (dále jen „Dokument“) obsahuje informace v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 („Nařízení GDPR“) a dalšími právními předpisy na ochranu osobních údajů o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů v rámci projektu ZACHRAŇ MÍSTO a o právech týkajících se tohoto zpracování. 

1.2. Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR je: 

Tomáš Vladyka, nar. 9.9.1979 bytem Benkova 1690/42, 149 00 Praha 4,

(dále jen “Správce”).  

1.3. Kontaktní údaje správce osobních údajů  

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se na Správce můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím následujících kontaktních údajů: 

  1. písemně na adresu uvedenou v odst 1.2.,
  2. elektronicky na e-mailovou adresu napisnam@zachranmisto.cz

 

2. Právní důvod zpracování osobních údajů

2.1. Plnění smlouvy 

Ke zpracování osobních údajů dochází v rámci plnění smluvního vztahu založeného prostřednictvím webové platformy www.zachranmisto.cz.

2.2. Souhlas 

Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází také na základě Vašeho souhlasu. Pokud tuto možnost uvedete do poznámky při platbě, předáme Váš email provozovateli místa, které se rozhodnete podpořit. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Vaše osobní údaje nezpracováváme pro reklamní ani marketingové účely. 

 

3.​ ​ Účel zpracování osobních údajů a kategorie osobních údajů  

3.1. Registrace provozovatele 

Poskytnutí osobních údajů uvedených v tomto článku je nezbytné k uzavření smluvního vztahu s fyzickou osobou – provozovatelem místa, které se uchází o pomoc prostřednictvím webové platformy www.zachranmisto.cz:  

  1. jméno a příjmení,  
  2. adresní údaje,  
  3. kontaktní údaje: e-mailová adresa a telefonní číslo,
  4. bankovní spojení. 

3.2. Registrace uživatele 

Poskytnutí osobních údajů uvedených v tomto článku je nezbytné k uzavření smluvního vztahu s fyzickou osobou – uživatelem:​  

  1. jméno a příjmení,  
  2. e-mailová adresa. 

3.3. Soubory cookie 

Některé stránky na našem webu/Platformě používají soubory cookie, což jsou malé soubory, které jsou umístěny do internetového prohlížeče, když navštívíte náš web/Platformu. Soubory cookie používáme, abychom vám v budoucnu mohli nabídnout lépe přizpůsobené možnosti díky tomu, že poznáme a zapamatujeme si vaše konkrétní preference při prohlížení. 

Pokud na našem webu soubory cookie používáme, můžete je kdykoli zablokovat. K tomu můžete aktivovat nastavení prohlížeče, které umožňuje odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie. Pokud však použijete nastavení prohlížeče, které blokuje všechny soubory cookie (včetně nezbytných souborů cookie), nemusíte získat přístup k celému našemu webu nebo jeho částem nebo být schopni používat všechny nebo některé funkce, které jsou prostřednictvím webu poskytovány. 

Více informací o nastavení prohlížeče, které umožňuje odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie najdete na webové stránce www.youronlinechoices.eu

Podrobné informace o souborech cookie, které používáme, a účelech, pro které je používáme, jsou uvedeny v Informaci o používání našeho webu. Pokud budete používat náš web, souhlasíte s používáním souborů cookies podle uvedené informace.  

 

3.3.1. Cookies používané na webových stránkách zachranmisto.cz

Cookies jsou malé soubory obsahující informace, umožňující zachranmisto.cz uchovávat a analyzovat specifické informace o preferencích návštěvníků webových stránek během návštěvy webových stránek zachranmisto.cz. Cookies se, při návštěvě webové stránky, stahují do vašeho zařízení.

Při dalších návštěvách webových stránek zachranmisto.cz se soubory cookies rozpoznají, díky čemuž umožňují uchovat vaše specifická nastavení, nebo vám nabízet adresný obsah odpovídající vašim uživatelským preferencím.

Informace generované cookies zahrnují anonymizovanou IP adresu návštěvníka stránek a jsou přenášeny na servery provozovatelů služeb, kteří jsou uvedeni níže. Tyto servery jsou umístěny v EU nebo v USA a zaručují plný soulad s právními požadavky. Provozovatelé služeb mohou informace předávat Třetím stranám jen tehdy, jestliže to připouští platná právní úprava.

 

3.3.2. Přehled typů cookies používaných na webových stránkách zachranmisto.cz

a. Cookies nezbytné pro provoz webových stránek

Jsou nastavení, která jsou nezbytná pro samotnou správnou funkčnost webových stránek. Tato nastavení nenesou specifickou informaci o uživateli. To se týká rovněž cookies, které shromažďují informace o uživatelských preferencích návštěvníka webové stránky, avšak neumožňují jeho individuální identifikaci, a proto se na ně nevztahuje ochrana poskytovaná osobním údajům.

b. Cookies se specifickými uživatelskými nastaveními

Jsou cookies, jejichž pomocí se uchovávají informace o uživatelských nastaveních na webových stránkách. Tím přispívají ke zvyšování komfortu uživatele a zefektivňují používání webových stránek.

Tyto cookies nezaznamenávají a nemonitorují žádné aktivity uživatele při návštěvě jiných webových stránek.

c. Remarketing

Cookies shromažďují informace o preferencích uživatele při vyhledávání a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k zájmům uživatele.

Účelem tohoto zpracování je poskytnout uživateli obsah odpovídající jeho možným preferencím, čímž je zvyšován uživatelský komfort. Cookies si zapamatují, že uživatel stránku navštívil a tuto informaci pak sdílejí s dalšími subjekty v rámci webových služeb.

 

3.3.3. Jaké služby využíváme k výše uvedeným účelům?

K provozu cookies a dosažení účelů, pro které jsou využívány, využíváme služby:

– provozované společností Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Typy cookies zpracovávaných společností Google jsou dostupné na následujícím odkazu: https://policies.google.com/technologies/types

– provozované společností Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tyto služby se týkají pouze uživatelů s aktivním účtem na Facebooku. Zásady zpracování cookies společností Facebook jsou dostupné na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/policies/cookies

3.3.4. Jak může uživatel zamezit používání cookies z webových stránek zachranmisto.cz

Uživatel může zabránit stahování cookies do svého zařízení, případně již stažené cookies kdykoli vymazat. Protože postup se může lišit v závislosti na používaném prohlížeči, typu přístroje apod., doporučujeme využít postupy doporučované přímo producenty produktu, který uživatel využívá.

Informace o přesném postupu lze snadno získat např. zadáním dotazu „Jak vymazat cookies“ do jakéhokoli internetového vyhledávače.

Zabránit shromažďování a užívání cookies v jednotlivých službách lze i podle postupů nabízených přímo jednotlivými poskytovateli, např.:

Google

 

 

Facebook

 

3.3.5. Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

 

4. Příjemci osobních údajů 

Ke zpracovávaným osobním údajům má přístup Správce, správce webových stránek a pokud subjekt údajů zvolil tuto možnost, obdrží jeho email provozovatel místa. 

 

5. Doba zpracování osobních údajů  

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, standardně po dobu až 3 let.  

 

6. Vaše práva 

6.1. Právo dostat informace o zpracování údajů a kopii zpracovávaných údajů (právo na přístup, čl. 15 GDPR).

6.2. Právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo doplnění údajů neúplných (právo na opravu, čl. 16 GDPR).

6.3. Právo požadovat výmaz osobních údajů a v případě, že osobní údaje byly zveřejněny, informování ostatních správců o žádosti o výmaz (právo na výmaz, čl. 17 GDPR). 

6.4. Právo požadovat omezení zpracování údajů (právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR).  

6.5. Právo získat osobní údaje týkající se subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požádat o předání těchto údajů jinému správci (právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR).  

6.6. Právo vznést námitku proti zpracování údajů za účelem jeho zastavení (právo vznést námitku, čl. 21 GDPR).  

6.7. Právo udělený souhlas kdykoli odvolat za účelem zastavení zpracování údajů, které vychází z vašeho souhlasu. Odvolání souhlasu se nedotkne zákonnosti zpracování na základě souhlasu uděleného před takovým odvoláním (právo odvolat souhlas, čl. 7 GDPR).  

6.8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena (právo podat stížnost u dozorového úřadu, čl. 77 GDPR). 

 

V Praze dne 9. dubna 2020